Perbellum ingenjörsbyrå, är en modern teknikkonsult med ett traditionellt arbetssätt, Vi är problemlösare och vill hjälpa Er lösa problem oavsett var i Er kedja de finns. Vårt erbjudande till er är mycket konkurrenskraftigt, genom vår kunskap, flexibilitet, platta organisation och drivkraft att förbättra har vi kapaciteten att leverera de lösningar som är effektivast för Er. 

Kunder, Lokalt representerade teknikföretag i alla storlekar där vi antingen ingår i kundens egen organisation på löpandeuppdrags basis eller genom olika typer av helhetsåtaganden så som maskinbyggnation, utredningar eller systemkonstruktion.

Medarbetare, vår personal är alla självgående och hittar snart rätt inom Er organisation. Utmaningar är den absolut viktigaste faktorn för att en problemlösare skall utvecklas och trivas. 

Tjänster, Vi har leveranser inom allt från löpandeuppdrag, helhetsåtagande, ritningshantering, konstruktion, projektledning, lagtolkning, utbildning eller montageledning. 

Organisationsfilosofi, En enkel och flexibel struktur ger en låg overheadkostnad som innebär att vi kan återinvestera i våra våra medarbetares utveckling eller våra anpassade system som förenklar vår administration inom allt från tidrapportering till . Genom att använda ha kontroll över våra system kan vi hela tiden anpassa dem till att passa vår verksamhet bättre och minimera tiden som vi lägger på annat än kundlösningar

Säljfilosofi, Vi vet att en hög egen teknisk kompetens är inom ert specifika teknikområde ger en högre träffsäkerhet i våra erbjudanden till er. Är vi insatta i Er situation och marknad kan vi presentera endast relevanta kandidater eller lösningar för just Er, därför är många av våra medarbetare engagerade inom försäljning inom sitt specifika expertisområde. 

Nätverk, vi kan inte själva vara experter inom alla specialområden men vi kan däremot ha denna kunskap i vårt nätverk och utbyta tjänster och erfarenhet med specialister för att säkerställa en tekniskt konkurrenskraftig leverans. Vi begränsas inte på något sätt i vårt sökområde när vi involverar tredje part för att lösa de problem vi möter.