Leverantören

Perbellum ingenjörsbyrå, erbjuder ett brett utbud av ingenjörstjänster, våra fokusområde är projektledning, installationsledning, konstruktion och byggledning. Läs mer om våra referensuppdrag och tjänster i menyn.

Kunder har vi av alla storlekar men merparten av våra uppdrag är för stora kunder som: Trafikverket, Mac Gregor, Västfastigheter, St1 Supply & APPLY Emtunga.

Vi arbetar ofta som beställarrepresentant vid stora projekt eller inom beställarens organisation i mindre projekt eller löpande verksamhet. Vi har god vana av komplexa projekt styrda av kundstandarder och branschregelverk med höga krav på intern koordinering mellan discipliner och noggrann uppföljning av tidplaner. ABK09, ABT, AMA, ECI kontrakt och samverkansprojekt är vi väl bekanta med såväl som kontraktsmodeller på internationell nivå.

Perbellum arbetar enligt kvalitetssystem och miljöledningssystem som följer ISO standarder, vi är även TransQ kvalificerade för leverans inom transportsektorn.