Projektledning

Projektledning.jpg

Projektledning

Perbellum har genomfört ett flertal projektledningsuppdrag i projekt från 1-50 MSEK inom ett flertal olika branscher. Delprojektledning inom projekt i 1000 MSEK klassen där disciplinansvar har berört el, tele och instrument samt kringliggande system. 

Installationssamordning

Perbellum har stor vana av installationer i komplexa miljöer och har uppdrag inom installations-samordning i projekt i upp till 4000-5000 MSEK.

Byggledning

Perbellum har kapacitet att hantera byggledning inom el/ installation i komplexa och multidisciplinära projekt.