Tekniska experter

Perbellum4535 - Projektering.jpg

Ex miljö

Vi är vana att arbeta inom Ex klassad miljö och har vana av att planera, konstruera, dokumentera och inspektera anläggningar inom Ex klassat område.

Järnväg

Vi har flera pågående uppdrag inom järnväg och är bekanta med de system som förekommer längs järnvägen och kraven på byggnader och installationer i järnvägsmiljö.

Sjukhus & Läkemedel

Vi har stor erfarenhet av renrum som är vanligt förekommande inom läkemedelsproduktion och även sjukhus, vi är bekanta med de redundanskrav samt högt ställda krav på installationer som råder i dessa miljöer.

Marin & Offshore

Flera av våra medarbetare har lång erfarenhet inom marin och offshore . Vi har vana av arbete mot klassningssällskap och de strikta och områdesstyrda kraven som gäller offshore.